Een onderwijs-zorg arrangement voor leerlingen

De Ster en Linq Groep

“Ieder kind heeft recht op ontwikkeling en onderwijs”

Binnen het ODC wordt in nauwe samenwerking met SO Prisma en VSO De Spanker Kampen zorg en onderwijs geboden.

 

Binnen SO hebben we de Stergroep https://prismakampen.nl/

Binnen VSO hebben we de Linq Groep https://spankerkampen.nl/

 

Vanuit het ODC en het onderwijs voelen wij ons verantwoordelijk voor deze doelgroep en wij hebben in de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd. Onderwijszorgarrangementen zijn ontwikkeld voor kwetsbare kinderen met complexe onderwijszorgvragen die het niet redden zonder een gecombineerd aanbod van zorg en onderwijs. Er is, in het belang van deze doelgroep, een oplossing gevonden door samen te werken vanuit een gedeelde visie en gedeelde financiering.

Voor een aantal leerlingen kan de school echter geen passende onderwijsondersteuning bieden binnen de bestaande mogelijkheden, terwijl er wel sprake is van een onderwijsperspectief. Het dynamische karakter van onderwijs alsmede ook de inrichting van de school kunnen de leerlingen teveel prikkels geven waardoor complexer gedrag zichtbaar wordt. Dit staat de ontwikkeling van de leerling in de weg en is daarnaast ook storend voor de andere leerlingen in de klas. Passend onderwijs voor deze leerlingen vraagt om specifieke expertise vanuit de zorg die samen met het onderwijs wordt ingezet. Deze samenwerking vormt een onderwijs-zorgarrangement (OZA). Vanuit een OZA kan de ontwikkeling van deze leerlingen optimaal gestimuleerd worden. Door samen met onderwijs de vraag op te pakken kunnen de voorwaarden worden gecreëerd om de ontwikkeling op een juiste manier te stimuleren.

Op deze wijze geeft ‘De Klim -op’ een antwoord op de maatschappelijke opdracht om invulling te geven aan de zorgplicht voor alle kinderen. We doen dit door middel van een gestructureerd dagprogramma, afgestemd op de (onderwijs/zorg)behoeftes van het kind, met o.a. afwisseling tussen in- en ontspanning en activiteiten binnen en buiten. Doelstelling is het aanbieden van een passend onderwijs-zorgarrangement (OZA) met een optimale afstemming tussen zorg en onderwijs ten behoeve van het kind. De groep bestaat uit maximaal zes leerlingen die begeleidt worden door medewerkers vanuit onderwijs en zorg. Elk kind heeft recht op een omgeving waarin hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. De omgeving speelt een grote rol in de ontwikkeling van het kind en het is voor elk kind maatwerk hoe deze omgeving eruit moet zien.