Ambulante gezinsondersteuning

Binnen Philadelphia bieden we ondersteuning aan gezinnen met een kind met een beperking. Gericht op de zelfredzaamheid van het kind en het vergroten van de draagkracht van het gezin. “Samen met het gezin werken we aan het vergroten van de draagkracht, in een veilig leefklimaat.” Hierbij werkt de hulpverlener systeemgericht om de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind zoveel als mogelijk te stimuleren. Het hebben van een kind met een beperking vraagt vaak veel van ouders en heeft impact op het hele gezin. Soms is het dan nodig als iemand mee kijkt, mee denkt, concrete adviezen kan geven en/of de zorg voor een paar uurtjes kan overnemen.

Welke ondersteuning is passend?
Praktische ambulante begeleiding die uitgevoerd wordt door een ambulant medeweker. Zij ondersteunen in het functioneren in het dagelijks leven en vergroten de zelfredzaamheid. Intensieve ambulante ondersteuning die uitgevoerd wordt door coördinerend ambulant begeleider. Zij ondersteunen en begeleiden het gezin intensief op (psycho)sociaal en/of pedagogisch gebied. Er vindt directe afstemming plaats met een gedragsdeskundige en behandelaar.

Wederzijds vertrouwen
Ondersteuning krijgen en bieden binnen een gezin vraagt om een wederzijds vertrouwen. We realiseren ons dat het voor veel ouders een hele stap is om iemand binnen het gezin toe te laten. Samen met de ouders/opvoeders en de verwijzende organisatie (bij JW of WLZ indicatie) wordt de verdeling van uren en de dagen op elkaar afgestemd. We hanteren een werkgebied een reistijd tot 45 minuten vanaf Kampen.

Voor meer informatie neem contact op met het Clientbureau: 0800-0830