Gezinsondersteuning

In gezinnen met een verstandelijk gehandicapt familielid is extra hulp soms gewenst. Dat kan bij Philadelphia. Met gezinsondersteuning bieden we hulp in het dagelijks leven van een gezin met een verstandelijk gehandicapt familielid. Het kan bijvoorbeeld gaan om oppashulp of begeleiding bij vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast kan er in complexere situaties gezinsondersteuning een goede oplossing zijn. Het bieden van hulp bij verzorging, begeleiding bij ingewikkelde opvoedingssituaties of ondersteuning bij deelname in het maatschappelijk leven.

Wij bieden gezinsondersteuning aan ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. De ondersteuning richt zich op de interactie tussen kind, ouders, overige gezinsleden en hun sociale omgeving. Naast de adviezen kunnen we ook voor begeleiding zorgen. De begeleider is op de drukke momenten van de dag bij het gezin aanwezig. Hij of zij biedt ondersteuning bij algemene dagelijkse handelingen, zoals het eten en het naar bed gaan. Daarnaast wordt begeleiding geboden bij gedragsproblemen en hulp bij vrijetijdsactiviteiten.
De gezinsondersteuner kan hierbij gebruik maken van de methode Theraplay.
Kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen vragen extra aandacht en specifieke zorg en begeleiding. Als uw kind thuis woont, kan het prettig en nuttig zijn om hulp en ondersteuning te krijgen.

De begeleider vanuit Philadelphia adviseert de ouders in de thuissituatie en komt daarvoor regelmatig op bezoek. De ouders krijgen hulp om daarna zelf verder te kunnen.

Zorg en ondersteuning bij u thuis
In overleg met de ouders kan het volgende aan ondersteuning worden geboden:

Persoonlijke verzorging
Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met de lichamelijke verzorging. Denk aan helpen bij tillen, verschonen of douchen.

Individuele begeleiding
Maar we kunnen ook een ontspannende activiteit met uw kind gaan doen, zoals zwemmen, paardrijden of spelen. Bij deze ondersteuning heeft u zelf even de handen vrij om bijvoorbeeld iets te doen met uw andere kinderen.

Opvoedingsondersteuning
Opvoedingsondersteuning is een intensieve vorm van hulp aan huis. De opvoedingsondersteuner komt bij een gezin thuis. De ondersteuning is bedoeld om opvoedingsproblemen binnen een gezin op te lossen. Het gezin krijgt handvatten aangereikt, of er worden samen met het gezin oplossingen gezocht, zodat het gezin weer verder kan.
Tot slot kunnen we u ook ondersteunen bij opvoedingsvragen. Misschien eet uw kind niet goed, zijn er slaapproblemen,
komt uw kind niet tot spelen of heeft het boze buien. Bij Philadelphia hebben we ruime ervaring en kennis op dit gebied en weten we welke specialisten we kunnen inschakelen.

We kunnen u dus goed adviseren. De gezinsondersteuning kan voor een vast aantal uren per week worden afgesproken maar we kunnen ook tijdelijk helpen als bijvoorbeeld een van de ouders ziek is. We kunnen u overdag, ’s avonds en in het weekend komen helpen.
Uw vraag is het vertrekpunt voor onze inzet. Planmatig werken en vanuit verschillende methodieken is onze kracht! Ook in complexe situaties kan opvoedingsondersteuning een goede oplossing zijn.