Logeren voor kinderen en jongvolwassenen tot 23 jaar.

Logeerhuis Kamperfoelie
Het logeerhuis biedt thuiswonende kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of meervoudige beperking een logeerplek waar professionaliteit, plezier en ontwikkeling centraal staan! Philadelphia vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Soms is daar ondersteuning voor nodig, doordat er een intensieve zorg- en/of ondersteuningsvraag aanwezig is binnen het gezin. Het logeerhuis is een veilige en plezierige plek voor kinderen en jongeren waar voorspelbaarheid en structuur geboden wordt. Logeerhuis Kamperfoelie is onderdeel van het Expertisecentrum Fe Klim-op te Kampen.

De logé staat centraal. Professioneel opgeleide medewerkers creëren voor logés een huiselijke omgeving, waar ze zorg dragen voor de algemene levensbehoeftes. De begeleiding en ondersteuning worden zoveel mogelijk aangepast aan individuele wensen en mogelijkheden van de logé. Dit wordt samen met ouders en/of verzorgers vastgelegd in een logeerplan.

Logeermogelijkheden / openingstijden
In principe is het logeerhuis zeven dagen per week open. De medewerkers zijn door de week aanwezig vanaf 15:00 uur tot 9:30 uur de volgende ochtend en op woensdag vanaf 12:30 uur. In het weekend en in de bouwvak-vakantie (op de aangegeven periode door de planner kan) er 24 uur zorg geleverd worden indien er voldoende logés aanwezig zijn. In de nacht is er een slaapdienst aanwezig.

Wij streven ernaar om de logés in zoveel mogelijk dezelfde weekenden te laten komen logeren met als doel om rust en stabiliteit te creëren. Er kan door de week, in het weekend en in vakanties gelogeerd worden. Door de week wordt er minimaal één nacht afgenomen en in het weekend minimaal twee nachten. Wij bieden geen dagopvang aan in ons logeerhuis. De logé krijgt zorg, maaltijden en kan zo nodig algemene voorzieningen gebruiken zoals een verstelbaar bed, poseybed (tentbed), bedbox, epilepsiemat (voor tonisch-clonische aanval) of een tillift.

Logeerlocaties
De externe logeer locatie “Immininkhoeve”, biedt logeren aan in de vorm van weekendopvang en bij voldoende aanmeldingen 24 uurs vakantieopvang aan, aan drie vaste logeergroepen.

  • Logeerhuis Kamperfoelie
    Harmoniepad 1a
    8265 PK Kampen
  • ‘Imminkhoeve’
    Lemelerweg 41,
    8148 PB Lemele

Activiteiten
De logés mogen ook gebruik maken van alle faciliteiten van de Klim-op, een gymzaal, een zwembad en een snoezelruimte.
Het logeerhuis heeft een grote buitenspeelplaats met schommels, trampoline, skelters, fietsjes etc. waar gebruik van gemaakt kan worden.

Omgeving en faciliteiten
Logeerhuis Kamperfoelie ligt in Kampen op een rustige locatie, waar je ook heerlijk kunt wandelen. Het logeerhuis heeft acht ruime slaapkamers met airco, waar verschillende soorten bedden in staan, zoals een poseybed (tentbed), hoog-laag bedden of een bedbox. Er wordt gebruik gemaakt van een uitluistersysteem en een deurmelder. Tussen de slaapkamers bevinden zich de badkamers. De slaapkamer van de slaapdienst bevindt zich centraal in het midden van het gebouw. Er is een ruime gezamenlijke huiskamer met keuken, die van alle gemakken is voorzien.

Wist u dat er in het logeerhuis beddengoed, handdoeken, washandjes, eten, drinken en fruit aanwezig is? Ook is er is ook veel spelmateriaal en er zijn ook ipads, cd’s/dvd’s aanwezig.

Haal- en brengmomenten / vervoer
Bij de financiering van logeren zit geen vervoer inbegrepen. Dit betekend dat ouders/verzorgers zelf voor het vervoer buiten Kampen moeten zorgen. Logés worden de eerste logeer dag gebracht door ouders of verzorgers, of zij regelen zelf taxivervoer.
De breng/haaltijden door de week zijn van maandag t/m vrijdag, brengen vanaf 15:30 uur (of eerder brengen na schooltijd i.v.m. continurooster) en ophalen om 09:00 uur. In het weekend worden logés op vrijdag om 15:30 uur gebracht en zondag om 15:30 uur opgehaald. Wanneer logés langer logeren wordt het vervoer naar school of dagbesteding door Connexxion gedaan (wel door ouders zelf geregeld). Logés die in Kampen naar school of dagbesteding gaan en geen taxivervoer hebben, kunnen door de bus van het logeerhuis van/naar school gebracht worden (m.u.v. de eerste logeer dag). Logés die naar de Klim-op gaan, worden door begeleiders naar het logeerhuis/de Klim-op gebracht.

Indicatie
Voor het logeren heeft de logé een indicatie vanuit CIZ of een beschikking jeugdwet vanuit de gemeente waar u woont nodig. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de zorgconsulent.
Daarnaast werken wij met een zorgconsulent en kunnen wij beroep doen op (gedrags)deskundigen van de Klim-op, indien nodig en de indicatie van de logé dit toe laat.

Intake
De zorgconsulent doet de eerste intake met ouders/verzorgers, inclusief een rondleiding en voorziet ouders/verzorgers van een folder/informatiepakket met een aanmeldformulier voor het logeren. Bij deze intake kan een coördinerend begeleider aansluiten. Wanneer ouders het aanmeldformulier hebben ingevuld en teruggestuurd naar de zorgconsulent, zorgt de coördinerend begeleider ervoor dat er een logeerplan wordt opgesteld en ondertekend wordt door ouders/verzorgers voor in het dossier van de logé. Zodra het logeerplan ondertekend is en de financiering rond is, kan er gestart worden met logeren.

Proefperiode
Er wordt een wen-proef periode gesteld voor nieuwe logés. Er zal geëvalueerd worden na 2 á 3 maanden door de (coördinerend) begeleiders en ouders/verzorgers. Daarna wordt er bepaald of het logeren door gezet kan worden, of dat het anders ingericht moet worden of gestopt moet worden.

Logeerplan
Het logeerplan wordt één keer per jaar bijgesteld. Dit kan in een ondersteuningsplanbespreking van de Klim-op zijn, als uw kind daar naar de dagbesteding gaat. Of er kan een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek of een afspraak op het logeerhuis om het logeerplan van uw kind te bespreken. Dit bijgestelde logeerplan moet elk jaar herzien worden, ondertekend worden en zal dan in het ECD geplaatst worden. Dit is ons elektronisch cliënt dossier.
Het logeren wordt aangeboden tot een leeftijd van 23 jaar. Vanaf de leeftijd van 16 jaar zal er jaarlijks tijdens de ondersteuningsplan/logeerplanbespreking gevraagd worden hoe het toekomstperspectief van de desbetreffende logé eruit ziet.

Logeren in het weekend
In het weekend moeten er dat minimaal twee etmalen afgenomen worden. Een logé kan maximaal twee weekenden per maand logeren. Wij gunnen meerdere logés een fijne logeerplek en de vraag naar het weekend is groot. Er zijn vaste logeertijden voor het weekend, namelijk van vrijdag 15:30 uur tot zondag 15:30 uur. Langer logeren (voor of na het weekend) is mogelijk, indien de indicatie dit toe laat en als er voldoende aanmeldingen zijn. In het weekend worden er zoveel mogelijk vaste logeergroepen gemaakt. Dit geldt voor logés en ook voor het personeel.
In het weekend, tijdens feestdagen en in vakanties, is het logeerhuis de gehele dag geopend, mits er voldoende aanmeldingen zijn.

Logeren door de week
Door de week is het mogelijk minimaal één etmaal af te nemen, van 15.30 tot 15.30 uur. Voor logés met een continurooster is er overleg mogelijk over de starttijd. Doordeweeks is het logeerhuis geopend vanaf het moment dat de scholen en de dagbesteding uit zijn, 15:30 uur, tot 09:30 uur de volgende ochtend, als de scholen en dagbesteding weer zijn begonnen.

Slaapdienst
Binnen het logeerhuis is er voor de nachten een slaapdienst. Dit betekend dat de betreffende collega in principe ‘gewoon slaapt’. We maken gebruik van een uitluistersysteem, deuralarmen en hebben een epilepsiematje. Door middel van deze domotica kunnen wij de veiligheid en zorgkwaliteit garanderen.

Achterwacht
Gaat u zelf met vakantie of bent u moeilijk tot niet bereikbaar, dan is het een voorwaarde dat u een goede achtervang regelt voor uw kind. Het is dan belangrijk dat het team daarvan de juiste gegevens heeft, zodat er afstemming kan plaats vinden bij calamiteiten.

Wijze van plannen
In het logeerhuis werken wij zoveel mogelijk met vaste groepen. Er is een vierweekse planning opgesteld, welke iedere vier weken herhaald wordt. Er wordt hierdoor een logeerplanning gemaakt voor een heel jaar. Op feestdagen en in vakanties wordt er automatisch door gepland (behalve in de bouwvak periode in de zomervakantie, zie hieronder)
In het laatste kwartaal wordt deze jaarplanning naar ouders/verzorgers gemaild; zij kunnen dan als reactie op deze bevestiging aangeven dat een logeernacht geannuleerd moet worden. Een aanvraag kan ook op deze manier gedaan worden. Let op: een aanvraag is nog geen garantie dat de gewenste logeernacht(en) ook daadwerkelijk door kunnen gaan!
Bij het maken van de logeerplanning houden wij rekening met de verdeling van de zorgzwaarte per dag. Dit om goede zorg te kunnen blijven bieden.

Let op! Het logeerhuis is gesloten met kerst, oud en nieuw en op nieuwjaarsdag. De overige feestdagen zijn wij geopend bij voldoende aanwezige logés.

Schoolvakantie (bouwvak)
In alle schoolvakanties wordt de planning structureel doorgezet. Alleen in de zomervakantie worden er twee weken ‘bouwvak’ uitgepland. We gaan dit ieder jaar aangeven en zal een stukje van regio noord en regio midden zijn. In de bouwvak periode willen wij ouders, van kinderen die overdag geen dagbesteding of school hebben, de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Mits er genoeg aanmeldingen zijn, kunnen wij deze periode overdag geopend zijn. Voor ouders, waarvan het kind in de bouwvak wel dagbesteding heeft, is er de optie om naast de bouwvak, ook de andere weken van de zomervakantie aan te vragen. Let wel op of hier voldoende indicatie voor is. Mocht u, uw kind in de bouwvak periode wel graag op de vaste dagen willen laten logeren, maar staat dit niet op de bevestiging, dan kunt u dit ook aangeven. Als er dan nog plek is en de groepssamenstelling staat dit toe, dan zal uw zoon/dochter door gepland kunnen worden.

Afmeldingen
We willen u dringend vragen om rekening te houden met het afmelden van uw kind voor logeren. Probeer de ingeplande dagen zoveel mogelijk aan te houden en de logé wel te laten komen logeren, dit voor de structuur van uw kind en ons personeel wordt hier ook op ingepland. CAO technisch moeten wij er rekening mee houden dat het personeel 48 uur van tevoren geïnformeerd moet worden dat de dienst gewijzigd wordt. Anders hebben ze recht op uitbetaling. Wanneer er onvoldoende kinderen zijn en het personeel moet betaald worden, ontstaat er een scheefgroei in inkomsten en uitgaven. Wij willen graag dat zowel de kwaliteit van zorg goed is, alsook de bedrijfsvoering, zodat wij het logeren kunnen blijven aanbieden. Een reguliere logeerperiode of -nacht kan tot 48 uur van tevoren afgemeld worden. Bij feestdagen en vakanties geldt een afmelding van minimaal twee maanden van tevoren. Mocht dit niet gebeuren, dan zal de logeerperiode of -nacht in rekening gebracht worden Ook logés die later of eerder opgehaald worden tijdens een logeerperiode, die betalen wel per etmaal.

Ziekte
Uw kind moet 48 uur van te voren worden afgemeld op het algemene mailadres van het logeerhuis. Als uw kind ’s nachts ziek wordt, geldt wel dat de eerste dag van afwezigheid moet worden doorbetaald. Wij kunnen helaas ons personeel dan niet meer afzeggen voor deze dag. Voor de dagen die daarna volgen kan het personeel worden afgezegd, dus deze dagen zullen daarom ook niet worden doorberekend. Geef ziekte/afmelding zo spoedig mogelijk door op het algemene mailadres: logeerhuis.klimop@philadelphia.nl

Familienet en bereikbaarheid
Wij maken gebruik van Familienet om te rapporteren over uw kind. Er wordt gerapporteerd door de medewerkers over hoe het logeren is verlopen en kunnen hier eventueel foto’s en filmpjes sturen. Wilt u ons bellen tijdens een logeerpartij, dit mag natuurlijk altijd, maar dan wel graag na 21:00 uur. Ook hebben wij Whatsapp, maar houdt er rekening mee dat wij niet altijd meteen tijd hebben om te reageren en dat Whatsapp i.v.m. privacywet niet gebruikt mag worden om te rapporteren, foto’s of filmpjes te sturen. U kunt altijd een voicemailbericht inspreken of een bericht achterlaten, zodat er eventueel teruggebeld kan worden.

Wat neem je mee voor het logeren
Als je komt logeren is belangrijk dat al jouw spullen en kleding zijn voorzien van naam. Denk ook aan: voldoende kleding, een pyjama, een jas, pantoffels, zwemkleding, toiletartikelen, incontinentiemateriaal, een tilzak met baleinen, jouw lievelingsknuffel of speelgoed, een nachtlampje, eventueel cd’s/dvd’s of iPad etc.
Graag voldoende medicatie in een baxter, dosette of in een blisterverpakking meegeven. Het liefst uitgezet door de apotheek! Wanneer je een speciaal dieet hebt of sondevoeding gebruikt, dan neem je dit ook zelf mee. Vergeet ook niet om je schooltas met broodtrommel, bekers, gymspullen etc. mee te nemen.

Medicatie
Medicijnen en een medicijnkaart met eventueel een epilepsieprotocol moeten elke logeerpartij netjes en up to date meegegeven worden; de medicatie graag in baxters meegeven voor zover dat mogelijk is. Ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat de juiste medicatie meegegeven wordt en dat de informatie up to date blijft.

Verzekering bij schade
Wanneer er schade veroorzaakt wordt door uw kind aan materialen bij het logeerhuis en/of Klim-op, dan bent u als ouder hier verantwoordelijk voor om dit te gaan verhalen bij uw verzekering en de kosten te gaan betalen aan het logeerhuis en/of Klim-op. Het logeerhuis en de Klim-op zijn hier niet verantwoordelijk voor. Dit geldt ook voor materiaal die uw kind meeneemt van huis. Dit is op eigen risico.

Bereikbaarheid logeerhuis
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met het logeerhuis op het telefoonnummer: 06 – 21 22 65 79.
De medewerkers van Kamperfoelie zijn aanwezig van maandag t/m vrijdag van 15:00 uur – 09:30 uur. Op woensdagmiddag vanaf 12:30 uur. In het weekend en in schoolvakanties (bij voldoende aanwezige logés) 24 uur per dag.
In principe is er elke ochtend van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur – 12:30 uur een coördinerend begeleider aanwezig.

In vakanties kan de bereikbaarheid anders zijn, houdt hier rekening mee.
Krijgt u geen gehoor en kunnen zaken niet wachten, dan kunt u altijd contact opnemen met één medewerkers van het logeerhuis.

Vragen?
Voor vragen kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur – 12:30 uur terecht bij één van onze coördinerend begeleiders van het logeerhuis.

De coördinerend begeleiders van logeerhuis de Kamperfoelie zijn;
Ellen Kriger, bereikbaar op woensdag of vrijdag.
E: ellen.kriger-vangils@philadelphia.nl
T: 06 – 21 60 88 13

Harja Bredewold, bereikbaar op woensdag of vrijdag.
E: h.Bredewold-Jansen@philadelphia.nl
T: 06 – 11 34 34 13

Daniëlle van der Haar; bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
E: danielle.haar-oosterveen@philadelphia.nl
T: 06 – 11 00 69 64

De coördinerend begeleider voor het logeren bij de Imminkhoeve is;
Herma Visscher-Pullen
E: herma.visscher-pullen@philadelphia.nl
T: 06 – 29 48 28 91

Voor aanmeldingen en indicatievragen kunt u terecht bij:
Zorgconsulenten
Manouk Schoemaker
E: manouk.schoemaker@philadelphia.nl
T: 06 – 22 21 40 83

Alexandra Laarman
E: alexandra.laarman@philadelphia.nl
T: 06 – 25 30 05 40

 


Manager Zorg & Begeleiding
Luciënne Bos

Hopelijk tot ziens en wees welkom in ons mooie Logeerhuis!