Ondersteuning in speciaal en regulier onderwijs EZO en BSO

Het expertisecentrum kan kinderen in het speciale en reguliere onderwijs ondersteuning bieden. Dat doen we ook bij kinderen die naar de peuterspeelzaal of de kinderopvang gaan.

Buitenschoolse opvang (BSO), Extra zorgondersteuning (EZO)

De Klim- op biedt buitenschoolse opvang, extra zorgondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand.
De kinderen worden na schooltijd of dagopvang opgevangen door professionele begeleiders. Op het programma staan ontspannende en op beleving gerichte activiteiten. De kinderen kunnen bij ons naar hartenlust spelen en knutselen. Dit kan zowel voor aanvang van school of dagbesteding en na sluitingstijd. De buitenschoolse opvang is op woensdagmiddag en vrijdagmiddag.

Speciale en reguliere ondersteuning in het reguliere onderwijs

Onze professionele medewerkers bieden deskundige ondersteuning bij activiteiten, de persoonlijke verzorging en bij gedragsproblemen. Bijvoorbeeld leren hoe je je jas moet ophangen of helpen bij taalwerkjes. De ondersteuning is individueel gericht, zodat het kind het beste uit zichzelf kan halen.

Voor deze ondersteuning moet een indicatie aangevraagd worden bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een cliëntadviseur kan u ondersteunen bij deze aanvraag.