Ondersteuning in speciaal en regulier onderwijs en EZO

 

Het expertisecentrum kan kinderen in het speciale en reguliere onderwijs ondersteuning bieden. Dat doen we ook bij kinderen die naar de peuterspeelzaal of de kinderopvang gaan.

Extra zorgondersteuning (EZO)
Binnen de Klim-op is er extra zorgopvang (EZO) mogelijk, als uw kind hier indicatie voor heeft. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is er EZO. Extra zorgopvang op deze dagen is van 15.00 tot 17.00 uur. Het is de bedoeling dat u uw kind zelf ophaalt. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om uw kind hiervoor aan te melden. We hopen deze vorm van opvang in de toekomst weer voor nieuwe aanmeldingen mogelijk te maken.

Speciale en reguliere ondersteuning in het reguliere onderwijs
Onze professionele medewerkers bieden deskundige ondersteuning bij activiteiten, de persoonlijke verzorging en bij gedragsproblemen. Bijvoorbeeld leren hoe je je jas moet ophangen of helpen bij taalwerkjes. De ondersteuning is individueel gericht, zodat het kind het beste uit zichzelf kan halen.

Voor deze ondersteuning moet een indicatie aangevraagd worden bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een cliëntadviseur kan u ondersteunen bij deze aanvraag.