Samsam peuter combigroep

 

Wil jij je kind spelenderwijs de wereld laten ontdekken? Dat kan bij de Combigroep van Prokino en Philadelphia. Hier vind je een veilige plek waar je kind plezier heeft en talenten ontwikkelt.

Aandacht

Als je merkt dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, wil je graag dat het zo gewoon mogelijk meedoet. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van een taal- of ontwikkelingsachterstand of van onbegrepen gedrag. Als jouw kind extra aandacht nodig heeft, is er de Combigroep: specialistische opvang van Prokino en Philadelphia.

Kleine groep

De Combigroep is een kleine groep van maximaal tien kinderen met en zonder zorgvraag. Kinderen met een zorgvraag komen hier vier tot zes dagdelen, kinderen zonder zorgvraag kunnen hier vijf dagen per week terecht. De eerste periode observeren wij je kind en bespreken onze ervaringen met jou als ouder. Voor kinderen met een zorgindicatie stellen we een ondersteuningsplan op en werken aan duidelijke doelen.

Groeien

Wij geloven dat ieder kind talenten heeft en de mogelijkheden in zich heeft om die te ontwikkelen. Daarom stellen wij ons bij alles wat we doen de volgende vraag: hoe kunnen wij je kind stimuleren om te groeien in wie het is?

Samenwerking Prokino en Philadelphia

De Combigroep is een gezamenlijk initiatief van Prokino en Philadelpia. Hierbij bundelen we de expertise van Philadelpia op het terrein van kinderen met een verstandelijke beperking aan de deskundigheid van Prokino op het gebied van kinderopvang en jeugdzorg. Daarnaast kunnen we de expertise inschakelen van een multidisciplinair team van onder andere kinderfysiotherapeuten, logopedisten, speltherapeut en muziektherapeuten.

Meer dan specialistische opvang

Heeft jouw kind extra aandacht nodig door ontwikkelings- of opvoedingsvragen? Bij Prokino vind je naast specialistische opvang ook BSO+, begeleiding in de klas en begeleiding thuis. Philadelphia biedt vanuit het expertisecentrum De Klim-Op orthopedagogische dagbehandeling, BSO en vakantieopvang. Daarnaast zijn er logeermogelijkheden en begeleiding thuis en op school.

Samenwerking

Wij werken graag samen met jou als ouder. Daarnaast hebben we een intensieve samenwerking met het consultatiebureau, het sociale wijkteam, de gemeente, zorgorganisaties en (speciaal)basisonderwijs. Zo zorgen we er samen voor dat jouw kind de begeleiding krijgt waardoor het kan groeien in wie het is.

Kosten en vergoeding

Als jouw kind een indicatie heeft voor specialistische opvang, vergoedt de gemeente de kosten voor de Combigroep. Je kunt voor een indicatie contact opnemen met het sociaal wijkteam of het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in je woonplaats.

Pratische zaken

  • Wanneer mag je kind starten? Zodra het een indicatie heeft
  • Een dagdeel opvang ruilen? Dat is in overleg mogelijk
  • Wanneer kan je kind komen? Op maandag, dinsdag en donderdag
  • Hoe groot is de peutergroep? Maximaal tien kinderen

Contact

Wil je meer weten over de Combigroep in IJsselmuiden of wil je onze locatie bekijken? Bel of mail dan met ons.

Combigroep op KBS De IJsselster
Groenendael 227
IJsselmuiden
Zorgconsulent Philadelphia
(M) 06 22214083

Regiokantoor Prokino Middenoost
Klooienberglaan 561
8031 GC Zwolle
(T) 038 3338792
(E) zorg-middenoost@prokino.nl