Speciale peutergroep Okidoki

Okidoki is een specialistische peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 (met uitzondering tot en met 5 jaar) met (het vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand. Er wordt methodisch gewerkt met vaste evaluatiemomenten aan de hand van een ondersteuningsplan. Er wordt preventieve behandeling geven aan het jonge kind om maximale ontwikkelingskansen te bieden en/of langdurige specialistische zorg te voorkomen. Bij doorstromen naar (speciaal) onderwijs of een orthopedagogisch dagcentrum vindt een warme overdracht plaats, zodat het kind op de juiste plek succesvol kan zijn.

Observatie, diagnostiek en advies
Om de ontwikkeling van uw kind op het gebied van onder andere spel, motoriek, spraak, taal, en omgaan met andere kinderen helder te krijgen wordt uw kind gericht geobserveerd (zowel individueel als in groepsverband). Daarnaast is het voor de bepaling van het ontwikkelingsniveau belangrijk om uw kind verder te onderzoeken. Naast professionele begeleiding zijn in dit proces een orthopedagoog (GZ-psycholoog), logopedist en kinderfysiotherapeut betrokken.

In de eerste drie maanden dat uw kind bij ons is, wordt er voornamelijk nader kennisgemaakt met Okidoki en proberen wij een beeld van het kind te vormen. De beeldvorming wordt gedaan aan de hand van de methodiek Kleine Stapjes. Op basis van deze beeldvorming worden behandelingsplannen opgesteld. Deze plannen worden uitgevoerd en zonodig worden plannen tussentijds bijgesteld. Verzamelde informatie wordt verwerkt tot een definitief ondersteuningsplan.

Vervolgtraject
Tussen het derde en vierde levensjaar vindt een psychologisch onderzoek plaats door de orthopedagoog. De testresultaten van het onderzoek worden samen met het definitieve ondersteuningsplan meegenomen in het advies voor het volgtraject.

Als de plaatsing binnen Okidoki kan worden afgesloten (rond vier jaar), wordt in een adviesgesprek met de ouders het mogelijke vervolgtraject binnen bijvoorbeeld (speciaal) onderwijs, MKD, Orthopedagogische kinderdagcentrum besproken.

Okidoki heeft een breed netwerk en nauw contact met diverse organisaties. Samen met de ouders kan het vervolgtraject worden opgestart.

Indicatie
Om u kind te kunnen aanmelden bij Okidoki is een jeugdwet – WLZ indicatie nodig.

Adres
Speciale Peutergroep Okidoki
Wederiklaan 56
8265 DD Kampen
Tel: 06 – 108 638 45