Methodieken

Samen met u werkt de Klim-op aan de ontwikkeling van uw kind. Hieronder volgt een korte beschrijving van enkele van de methodieken die we daarvoor inzetten.

Kleine Stapjes

Met de methode “Kleine stapjes’ werken we ernaar toe om uw kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Tijdens het observeren met “Kleine stapjes” richt de begeleiding zich op vijf categorieen.

 • Grove motoriek
 • Fijne motoriek
 • Receptieve taal
 • Communicatie
 • Pesoonlijk en sociale vaardigheden.

Uit dit geheel komen doelen, in het ondersteuningsplan of werkplan, waar we samen met u en uw kind aan gaan werken. Dit kan zowel thuis als op de Klim Op, gewoon bij de dagelijkse handelingen. Hierbij kan de begeleiding u ondersteunen en tips geven. Deze doelen worden maandelijks of drie maandelijks geevalueerd.

BIM 

“BIM” staat voor “beleven in muziek”. Het is een manier van werken met muziekbeleving in de zorg en het onderwijs of in de thuissituatie voor kinderen met (ernstig)meervoudige beperkingen.

Het uitgangspunt in deze werkwijze is dat het kind de muziek tijdens de muziekactiviteiten op het lichaam ervaart. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is – zoals bijvoorbeeld sterk–zacht of vlug–langzaam – direct in een aanraking op het lichaam van het kind. Hierbij gebruikt hij/zij verschillende materialen of zijn handen. De manier waarop de begeleider het materiaal of zijn handen gebruikt, is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk.

Sensorische intergratie (SI)

Sensorische integratie is het geheel van waarnemen  en bewegen. We nemen prikkels waar van het eigen lichaam en vanuit de omgeving via onze zintuigen. Het selecteren en onderling afstemmen van die informatie volgt, zodat het bewegen en het handelen adequaat wordt. Bij een goede sensorische integratie kun je bijvoorbeeld automatisch handelen. Na een leerperiode loop je de trap op en af ,zonder erbij na te denken of strik je je veters. Allemaal handelingen die je op een gegeven moment automatisch verricht. In de sensorische integratie zijn de tast(tactiele systeem), het evenwicht (vestibulaire systeem) en het diepe spiergevoel (proprioceptieve systeem) de belangrijkste zintuigen naast de gebruikelijke zoals zien, horen, ruiken en proeven. 

Een van de hulpmiddelen die wij als Klim-op inzetten in de SI zijn de alertheidsfasen. In een schema wordt kort weergegeven welk gedrag het kind laat zien in welke fase. Aan de hand van dat schema kunnen we het kind beter “lezen” (begrijpen) en ons dagschema/begeleidingsstijl aanpassen aan de vraag van het kind. 

LACCS

Onze visie op goed leven.

Een goed leven betekent dat het “goed voor elkaar” is op de volgende vijf gebieden. Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. Dagelijks werken we aan deze waarden zodat onze clienten het “zo goed mogelijk voor elkaar hebben”.

Lichamelijk welzijn:

 • goede lichamelijke conditie
 • goed gevoed
 • goed verzorgd
 • gezondheidsproblemen worden adequaat behandeld

Alertheid:

 • in staat zijn aandacht te hebben voor wat er om je heen gebeurt
 • in staat zijn tot rust te komen en te herstellen
 • dag-nachtritme hebben; overdag wakker zijn en ’s nachts slapen
 • je veilig voelen en ontspannen zijn

Contact:

 • geliefd zijn, gekoesterd worden
 • betekenis hebben voor de ander
 • aandacht krijgen, gehoord worden
 • nabijheid, verbondenheid en emotionele beschikbaarheid ervaren

Communicatie:

 • gehoord en begrepen worden
 • weten wat de mensen om je heen bedoelen
 • zeggenschap en begrenzing krijgen die bij je past

Stimulerende tijdsbesteding:

 • betekenisvolle en gevarieerde bezigheden hebben
 • uitgedaagd en geprikkeld worden
 • betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden
 • kansen krijgen om je te ontwikkelen

Triple-C

Triple C staat voor Cliënt-Competentie-Coach. Met deze methode leggen we de focus niet meer op het moeilijke gedrag. We kijken juist hoe iemand met moeilijk verstaanbaar gedrag zoveel mogelijk zijn normale leven oppakt. Met de dagelijkse routines die daarbij horen. De groepen waarop kinderen met veel gedragsproblematiek zitten, hebben hierin een cursus gevolgd en zetten het geleerde zo in om voor de kinderen een zo’n normaal mogelijk leven te creëren met zo min mogelijk straffen/afzonderen etc. I.p.v. reactief werken op het probleemgedrag wordt er proactief gewerkt en op de juiste manier ingestoken op de behoeftes van het kind, waardoor probleemgedrag vanzelf zou afnemen.

Floorplay

FloorPlay is een praktische methode voor het werken met kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking. De methode kan op individuele basis worden gebruikt door ouders en hulpverleners. FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Samen spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de relatie met de belangrijke ander. Dmv FloorPlay krijgen begeleiders en ouders handvatten om hun kind gedurende samenspel verder te helpen in de ontwikkeling. FloorPlay is voornamelijk gericht op de emotionele ontwikkeling.

Theraplay

Theraplay is een methode waarin de gehechtheid tussen ouders en kinderen verstevigd worden door spel. Ouders/medewerkers worden hierbij actief betrokken om het contact tussen ouders/medewerkers en kind goed op elkaar afgestemd te krijgen en te versterken.